hing gggg me va be aaad hinh 11 dam may dfbdfbbe hhjkgk hijjfhtrh fdfbfbdfhg hinh 9 hinh 10 be yeu abc hinh 11 dvdv me fgff hinh 3 sdsdaas hinh 2 dsfasf hinhhinh fafa cong chua
Danh Mục

Quy Định Chung

SỬ DỤNG WEBSITE WWW.DUAHAUSHOP.COM

Bạn có quyền sử dụng website với điều kiện như sau:

  1. Sử dụng trang web duahaushop.com vào đúng mục đích, không sử dụng các hình ảnh, tài nguyên của website vào mục đích thương mại khác

  2. Không sao chép, hoặc sửa lại bất kỳ nội dung của Website

  3. Không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới website

  4. Bạn có thể tạo một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ tính năng của trang web. Không bao giờ sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới.